Lamp van De Khotinsky uit het Nederlands Electiciteits Museum,
speciaal vaar de fotograaf ontstoken. (1493_4 Khotinsky NEM)