VERSLAGLEGGING VAN HET HISTORISCH ONDERZOEK
een accu, een draad en een lamp

door Harry Sengers