WAARDEVOLLE BIJDRAGEN: Lampen en uitvindingen van De Khotinsky

De volgende lampen en foto's komen uit de collectie van Tim Tromp, (www.BulbCollector.com) Michigan, USA.Khotinsky early carbon filament lamp.

 


De heer Jan Willem Bech stuurde onderstaande tekening van een zuurstofrebreather waar Khotinsky in 1881 patent voor aanvroeg. Meer tekeningen zijn te vinden op zijn website www.therebreathersite.nl


www.bulbmuseum.eu - de interessante webside van Sláva Slabyhoudek